Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.authorFigueras Valles, Isabel
dc.date.accessioned2021-04-21T09:08:45Z
dc.date.available2021-04-21T09:08:45Z
dc.date.created2020
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1010
dc.description.abstractEl projecte planteja la divisió d’una casa gran unifamiliar, situada en un barri residencial de Matadepera, en tres habitatges independents i uns espais comuns. Un projecte per reutilitzar i donar un segon cicle de vida a la casa preexistent, que procuri a les tres families usuàries dels futurs tres cohabitatges, una qualitat de vida comparable a la de l’habitatge unifamiliar. El projecte de l’habitatge preexistent de l’arquitecte Joan Baca del 1971 ha contribuït a la vertebració de la divisió dels tres habitatges. Unes divisions que s’adeqüen a les necessitats particulars de cada unitat familiar. El projecte s’inscriu en la cultura de l’estalvi, la sostenibilitat i l’aprofitament de recursos urbanístics preexistents.ca_ES
dc.description.abstractEl proyecto plantea la división de una casa grande unifamiliar, situada en un barrio residencial de Matadepera, en tres viviendas independientes y unos espacions comunes. Un proyecto para reutilitzar y dar un segundo ciclo de vida a la casa preexistente, que procure a las tres familias usuarias de las futuras coviviendas, una calidad de vida comparable a la de la vivienda unifamiliar. El proyecto original del arquitecto Joan Baca del 1971 ha contribuido a la vertebración de la división de las tres viviendas. Unas divisiones que se adecuan a las necesidades de cada unidad familiar. El proyecto se inscribe en la cultura del ahorro, la sostenibiliadad y el aprovechamiento de recursos urbanísticos preexistentes.es
dc.description.abstractThe project proposes the division of a large detached house, located in a residential eighbourhood in the town of Matadepera, into three independent homes and several communal spaces. A project that seeks to reuse and give a second life to the pre-existing house and provide the three families, who shall inhabitant the cohousing residences in the future, a quality of life comparable to that of a detached house. The original project, created by the architect Joan Baca in 1971, ha contributed to the structuring of the division of the three houses. Such distributions will be tailored to the needs of each family unit. The project is part of the culture of savings. sustainability and the reuse of pre-existing urban resources.en
dc.format.extent105, 21 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectHabitatges -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectHabitatges -- Remodelacióca_ES
dc.subjectDisseny sostenibleca_ES
dc.titleCastellsapera, cohabitatge a matadeperaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International