Show simple item record

dc.contributor.advisorRofes, Octavi
dc.contributor.authorGinesio Anechina, Claudia
dc.date.accessioned2020-09-08T08:16:29Z
dc.date.available2020-09-08T08:16:29Z
dc.date.created2019
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1000
dc.description.abstractLa paraula Nonsa es refereix a aquells espais urbans que per les seves característiques espacials i de percepció funcionen com a activadors de la Intel·ligència Espiritual. Aquest treball busca definir les característiques d'aquests espais i dissenyar d'acord amb aquests una sèrie d'objectes que operen de la mateixa manera, però amb qualitat portàtil, servint com a facilitadors de l'acció espiritual pràcticament a qualsevol lloc. També es busca sistematitzar les característiques esmentades en forma de rúbrica que serveixi d'unificador de criteris en la valoració d'espais com els Nonsa.ca_ES
dc.description.abstractLa palabra Nonsa hace referencia a aquellos espacios urbanos que por sus rasgos espaciales y de percepción funcionan como activadores de la Inteligencia Espiritual. El presente trabajo busca definir las características de dichos espacios y diseñar en función de estas una serie de objetos que operen de la misma forma, pero con cualidad portable, sirviendo como facilitadores de la acción espiritual en prácticamente cualquier lugar. También se busca sistematizar las mencionadas características en forma de una rúbrica que sirva como unificadora de criterios en cuanto la valoración de los espacios como Nonsa.ca_ES
dc.description.abstractThe word Nonsa refers to those urban spaces that because of their spatial and perceptive features function as activators of the Spiritual Intelligence. This work seeks to define the characteristics of these spaces and design according to them a series of objects that operate likewise, but in a portable way, enabling spiritual action practically anywhere. Furthermore, this project intends to systematize the aforementioned characteristics through a rubric that works as a unifier of criteria in the valuation of spaces such as Nonsa.ca_ES
dc.format.extent83, 9, [20] p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectIntel·ligència espiritualca_ES
dc.subjectEspiritualitatca_ES
dc.subjectCiutatsca_ES
dc.titleNonsa : espacios urbanos como activadores de la inteligencia espiritualca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International